an image

 

obligaciono pravo

-naknada štete, pobijanje i poništenje ugovora, zastupanje u postupcima potraživanja duga...

privredno pravo

-privredni sporovi, naplata potraživanja pravnih lica, registracija pravnih lica, zastupanje pravnih lica ...

radni sporovi

potraživanja iz radnog odnosa, naknada štete...

porodično pravo

razvod braka, bračni sporovi, potraživanje iz bračne tečevine

 

krivično pravo

zastupanje u krivičnim predmetima, naknada štete ...

Advokatska kancelarija Edin Šačić stoji na usluzi klijentima u u pitanjima iz oblasti građanskog, obligacionog, privrednog, porodičnog, nasljednog i krivičnog prava.

Cilj je da naši klijenti budu zadovoljni pruženim kvalitetom usluge, te da nam se ponovno obrate.

Veliki broj zadovoljnih klijenata od kojih posebno izdvajamo Uniqa osiguranje, AVUS international d.o.o., ADAC, Allianz, i drugi garantuju kvalitetnu uslugu.

Možete nas kontaktirati na našu mail adresu advokatsacic@bih.net.ba ili na broj kancelarije 33 21 72 25, ili lično na adresi Vrazova 11/II, Sarajevo.

an image
Adresa kancelarije :

ul.Vrazova br.12/II

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 

Telefon/Fax

387 33 21 72 25

 

e-mail :

advokatsacic@bih.net.ba